Știri
29 iunie 2021
Sistemul de Pensii Administrat Privat – Pilonul II – Informatii utile!

  1. Consultă ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către A.S.F.
  2. Verifică dacă agentul de marketing cu care semnezi un act individual de aderare este autorizat sau avizat de către A.S.F., folosind aplicaţia Registre electronice disponibilă pe pagina de internet www.asfromania.ro.
  3. Citeşte cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii.
  4. La alegerea unui fond de pensii administrate privat, trebuie să ții cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active aferente investiţiilor, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant, experienţa administratorului. Atenţie, majoritatea acestor elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.
  5. Verifică actul individual de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocate de către A.S.F., precum şi datele de contact ale administratorului.
  6. Verifică dacă administratorul este autorizat pentru desfăşurarea activităţii în sistemul de pensii administrate privat.
  7. Verifică prospectul schemei de pensii private, respectiv datele trecute pe actul individual de aderare.
  8. Prin semnarea actului de aderare persoana eligibilă aderă la contractul de societate aferent fondului de pensii. Actul individual de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator, cât şi de către agentul de marketing. Semnătura reprezintă acordul la contractul de societate prin care este constituit acel fond.
  9. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare şi se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond.
  10. În cazul aderării în sistemul pensiilor administrate privat – Pilonul II al „pensiilor private obligatorii” trebuie să se aleagă un singur fond de pensii administrat privat. În cazul în care se semnează mai multe acte individuale de aderare, acestea se anulează şi, la finalizarea procesului de aderare iniţial, vei fi repartizat aleatoriu de către instituţia de evidenţă către un fond de pensii.
No Comment 0