Știri

Știri
29 iunie 2021
Sistemul de Pensii Administrat Privat – Pilonul II – Informatii utile!

Consultă ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către A.S.F. Verifică dacă agentul de marketing cu care semnezi un act individual de aderare este autorizat sau avizat de către A.S.F., folosind aplicaţia Registre electronice disponibilă pe pagina de internet www.asfromania.ro. Citeşte cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru […]

No Comment
Știri
19 mai 2021
Sistemul de pensii private din Romania
http://pensiiprivate.infocons.ro/wp-content/uploads/2021/05/pensii-private-video-18.05.2021-1.mp4
No Comment
Știri
22 martie 2021
Beneficiile sistemului de pensii administrate privat

In sistemul de pensii administrate privat, contribuţiile sunt nominale şi devin proprietatea participantului imediat ce sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii. Până la pensionare ai dreptul: • să alegi fondul de pensii administrat privat în funcție de performanțele administratorului acestuia de a-ți investi pe termen lung banii;  • să transferi plata […]

No Comment
Știri
16 martie 2021
Alegerea fondului de pensii administrat privat

Orice angajat își poate alege orice fond de pensii obligatorii private doreşte.În situația în care nu ai ales personal un fond de pensii, vei fi repartizat automat de către Casa Națională de Pensii, la unul din cele 7 fonduri de pensii administrat privat; Poţi vedea care sunt fondurile de pensii administrate privat din România pe […]

No Comment
Știri
22 februarie 2021
PENSII PRIVATE – PILONUL II

PILONUL II este denumirea dată sistemului de pensii obligatorii administrate privat. În fiecare lună, 3,75% din contribuţia ta la bugetul de asigurări sociale este distribuită către acest pilon, într-un cont individual, ce îți aparține ție. Valoarea din acest cont este acumulată și investită până la momentul deschiderii dreptului de revendicare și reprezintă o modalitate prin care te asiguri […]

No Comment
Știri
19 februarie 2021
Despre Pensii Private

Pensia privată este suma plătită participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul  public. Pilonul I reprezintă sistemul public de pensii. Pilonul II este sistemul pensiilor administrate privat (pensii private obligatorii), administrate de societăţi pe acțiuni, sistem bazat pe aderare obligatorie pentru persoanele cu vârsta până în 35 de ani şi […]

No Comment
Știri
8 februarie 2021
InfoCons lansează cu sprijinul Metropolitan Life SAFPAP Campania “o9atitudine! – Pensii Private“, pentru educarea și informarea consumatorilor în domeniul pensiilor private

Portalul www.pensiiprivate.infocons.ro vă oferi informații esențiale despre pensiile private   București, 8 februarie –InfoCons lansează cu sprijinul Metropolitan Life SAFPAP (Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat) Campania “o9atitudine! – Pensii Private”, pentru o mai bună informare și educare a consumatorilor în domeniul pensiilor private. În cadrul acestei campanii, consumatorii vor avea […]

No Comment
Fără categorie, Știri
8 octombrie 2018
Care sunt excepțiile folosirii activului personal?

Activul personal este folosit numai pentru obţinerea unei pensii facultative. Excepție fac următoarele situații: participantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile necesare, caz în care primeşte suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa; participantul beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii […]

No Comment
Fără categorie, Știri
4 octombrie 2018
Care este diferența dintre dauna totală și dauna parțială?

Dauna este pierderea, în expresie bănească, suferită de asiguratsau prejudiciul adus unui terț din culpa asiguratului, ca urmare a producerii evenimentului asigurat, precum și cea referitoare la afectarea, în expresie bănească, a asiguratului (sau a beneficiarului asigurării) prin producerea unei vătămări sau a decesului. – Dauna totală   –  pierderea (furtul) total(a) a/al bunului sau distrugerea/avarierea într-un asemenea grad […]

No Comment
Fără categorie, Știri
1 octombrie 2018
Ce sunt beneficiile colaterale și în ce cazuri sunt interzise?

Beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative. Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant la un fond de pensii facultative. Este interzisă oferirea de beneficii colaterale […]

No Comment