Știri

Fără categorie, Știri
17 septembrie 2018
Știi care sunt trăsăturile contractului de asigurare?

Contractul de asigurare prezintă următoarele trăsături caracteristice:  a) consensual; b) sinalagmatic; c) oneros; d) aleatoriu; e) unilateral. Ai ales? Mai jos poți vedea dacă ai avut dreptate!     Contractul de asigurare trebuie să fie: – sinalagmatic: impune obligații reciproce între părțile interesate chiar de la data încheierii. – consensual: se realizează cu asentimentul tuturor părților. – oneros: impune anumite sarcini. – aleatoriu: depinde de o împrejurare […]

No Comment
Fără categorie, Știri
15 septembrie 2018
Știți care este suma maximă cu care se poate contribui individual?

Care este suma maximă cu care se poate contribui individual și care se deduce din impozitul pe venit?

No Comment
Fără categorie, Știri
15 septembrie 2018
Știți ce este interesul asigurabil?

O persoană se spune că are un interes asigurabil într-un obiect atunci când, ca urmare a pierderii sau a unei daune produse acelui obiect, persoana va suferi o pierdere financiară. Spre exemplu, la asigurările de bunuri, asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial asupra bunului asigurat pentru a avea interes asigurabil față de acel bun. Pentru a fi asigurabil,un interes trebuie să fie […]

No Comment
Fără categorie, Știri
14 septembrie 2018
Contribuțiile la pensia pivată obligatorie (Pilon II) sunt….

Contribuția la pensiile private obligatorii (Pilonul II) este:

No Comment
Fără categorie, Știri
14 septembrie 2018
Polița de asigurare obligatorie a locuinței

Cine trebuie să încheie polița de asigurare obligatorie a locuinței?

No Comment
Fără categorie, Știri
14 septembrie 2018
Vreți să vă transferați la un alt fond de pensii? Știți dacă este permis acest lucru?

Transferul la un alt fond de pensii este: a)interzis pe întreaga perioadă de contribuție; b)permis, dacă ASF aprobă acest transfer; c) permis, cu plata unor eventuale comisioane de transfer; d)gratuit, după doi ani de la aderare sau de la ultimul transfer. Dacă ultimele două variante v-au făcut cu ochiul, atunci aveți răspunsul corect. Transferul la un alt fond de […]

No Comment
Fără categorie, Știri
13 septembrie 2018
Ce reprezintă Legea nr. 260/2008?

Legea nr. 260/2008, cu modificările și completările ulterioare, reglementează:

No Comment
Fără categorie, Știri
13 septembrie 2018
Ce este indemnizația de asigurare?

Prin indemnizație de asigurare  se înțelege: a) dauna efectivă, evaluabilă în bani, pe care asiguratul o poate suferi în caz de pierdere sau degradare a bunului asigurat. b) prejudiciul suferit de asigurat în urma realizarii cazului asigurat. c) suma de bani pe care o plătește asiguratul asigurătorului pentru asumarea riscului. d) suma asigurată pe unitatea de obiect asigurat. e) suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului […]

No Comment
Fără categorie, Știri
13 septembrie 2018
Cine poate fi considerat beneficiar într-o poliță de asigurare?

Cine poate fi considerat beneficiar într-o poliță de asigurare?

No Comment