Fără categorie, Știri
17 septembrie 2018
Știi care sunt trăsăturile contractului de asigurare?

Contractul de asigurare prezintă următoarele trăsături caracteristice: 

a) consensual;

b) sinalagmatic;

c) oneros;

d) aleatoriu;

e) unilateral.

Ai ales? Mai jos poți vedea dacă ai avut dreptate!

 

 

Contractul de asigurare trebuie să fie:

– sinalagmatic: impune obligații reciproce între părțile interesate chiar de la data încheierii.

– consensual: se realizează cu asentimentul tuturor părților.

– oneros: impune anumite sarcini.

– aleatoriu: depinde de o împrejurare viitoare și nesigură.

No Comment