Sfaturi utile asigurări de viață

Este foarte important astfel ca, înainte de încheierea unui contract de asigurare, să analizezi ofertele disponibile pe piață. De asemenea, trebuie să știi faptul că, înainte de încheierea oricărui contract de asigurare, ai dreptul să primești un set minim de informații referitoare la societate și la contractul de asigurare propus.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) impune societăților de asigurare să fie transparente și să ofere clienților, înainte de încheierea unui contract de asigurare, următoarele:

Informaţii despre Compania de asigurare:

 • denumirea Asigurătorului şi forma sa juridică;
 • numărul de ordine din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări;
 • adresa sediului social şi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenţiei la care se încheie contractul de asigurare, precum şi numărul de telefon.

Informaţii despre contractul de asigurare:

 • definirea fiecărui eveniment asigurat şi a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat;
 • excluderile din asigurare;
 • momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
 • modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
 • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
 • modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
 • modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
 • informaţii despre perioada de graţie;
 • procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
 • informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
 • legea aplicabilă contractului de asigurare;
 • existenţa Fondului de Garantare a Asiguraţilor.

Alte informații:

 • modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
 • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
 • informaţii despre situaţiile în care valoarea de răscumpărare a poliţei este zero.

… atât în ceea ce privește riscurile asigurate, riscurile excluse și alte elemente specifice, cât și în ceea ce privește primele de asigurare și condițiile de plată a acestora.

Persoana care a încheiat un contract de asigurare de viață poate să renunțe la acesta și să își primească banii înapoi în termen de cel mult 20 de zile de la data semnării.

Persoana care încheie un contract trebuie să răspundă în scris la întrebările formulate de Compania de asigurări – să declare la data încheierii contractului, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşte şi care sunt esenţiale pentru evaluarea riscului. Nu ascunde afecțiunile medicale cunoscute și nici nu permite ca răspunsul la întrebări referitoare la starea de sănătate să fie completat de Compania de asigurări – nu accepta formulare predefinit completate care să nu corespundă situației tale.

Informaţiile trebuie furnizate în limba română, sau pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care soliciţi în scris acest lucru.  Informaţiile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă şi exactă.

Solicită Asigurătorului lista tuturor costurilor, comisioanelor sau taxelor care sunt specificate în contract sau în legătură cu acesta.

Adică acele evenimente care nu sunt acoperite de contractul de asigurare, de ex.: situații precum accidente sau deces cauzat de practicarea unor sporturi sau activități anume etc.

Fii atent(ă) la acele prevederi din contractul de asigurare care dau dreptul exclusiv Companiei de asigurări să interpreteze clauzele contractuale.

Un contract de asigurare poate avea atașate condiții sau clauze speciale. Este important să te asiguri că acestea nu modifică Condițiile Generale, ci doar le completează.

Odată îndeplinită obligația clientului, exprimată prin plata primei, Compania de asigurări trebuie să își asume propriile obligații, raportul între părțile contractului fiind unul proporțional.

Întreabă care este teritoriul acoperit de asigurarea de viață, sănătate (zone de conflict sunt de obicei excluse).

Care este termenul în care se anunță Compania, cum și cine se face constatarea producerii evenimentului, ce acte și documente sunt necesare, în cât timp se plătește despăgubirea etc.

În cazul în care contractul de asigurare are beneficiari, asigurarea reprezentând modul în care asigurați protecție celor dragi, informează-i pe aceștia cu privire la asigurare și la conținutul contractului. Acesta ar putea să prevadă obligații pentru beneficiari, iar neîndeplinirea obligațiilor lor atrage posibilitatea ca Asigurătorul să nu acorde despăgubirea contractată.