Întrebări frecvente

Scopul principal al asigurării de viață este protecția financiară în caz de deces sau alte evenimente nefericite.

De asemenea, asigurările sunt un instrument potrivit și în alte situații precum:

 • O investiție în viitorul copiilor, oferit la majoratul acestora;
 • Un supliment de venit pentru vremea pensionării;
 • Un suport financiar în plus pentru plata unor cheltuieli de spitalizare, intevenții chirurugicale, tratament pentru operații dificile (realizate în țară sau în străinătate).

Asigurarea de viață oferă în primul rând protecție, ajutând Asiguratul sau familia acestuia să își păstreze standardul de viață în cazul unor evenimente neprevăzute.

Pe lângă componenta de protecție o asigurare de viață poate include și o componentă de economisire/ investiție – pe lângă partea din prima de asigurare pe care o plătești pentru protecție mai există și o altă parte care este investită de Compania de asigurări și plătită clientului la finalul perioadei contractuale sau chiar înainte, împreună cu profitul obținut.

Există mai multe opțiuni/canale prin care poți încheia o asigurare și anume:

 1. Față în față, prin-un agent/ consultant de asigurare
 2. La telefon
 3. Prin bancă
 4. Prin intermediul angajatorului, ca și beneficiu extrasalarial.

Suma pe care trebuie să o acopere o asigurare de viață depinde de la o persoană la alta, în funcție de circumstanțe. De obicei, trebuie ca următoarele cheltuieli să fie acoperite:

 • Împrumuturile pe care le ai, ca și Titular al poliței, la bănci;
 • Ipoteca pe apartamentul sau casa pe care le-ai cumpărat cu credit;
 • Cheltuielile pentru studiile copiilor;
 • Un venit constant pentru soție și familie;
 • O pensie suplimentară pentru perioada de după ce te retragi din activitatea de la muncă.

După ce semnezi un contract pentru o asigurare de viață poți să renunți la acesta și să îți primești banii înapoi în termen de cel mult 20 de zile de la data semnării.

 • deces (din accident sau din orice cauză)
 • invaliditate permanentă totală sau parțială
 • intervenții chirurgicale (din accident sau din orice cauză)
 • spitalizare (din accident sau din orice cauză)
 • fracturi și arsuri din accident
 • supraviețuirea până la maturitatea contractului
 • îmbolnăvire (afecțiuni grave)

Consultanții/brokerii de asigurare sunt persoanele fizice sau juridice, care intermediază vânzarea unei asigurări, în schimbul unui comision și sunt autorizți sau înregistrați în condițiile stabilite de lege.

Totodată, pe întreaga durată a contractului, consultanții și brokerii de asigurare oferă informații clienților, indentifică noi riscuri pe care clienții nu le au acoperite și le propun acestora actualizarea poliței și le oferă sprijin în caz de despăgubire sau alte solicitări de modificare a contractului.

Reasigurarea reprezintă un acord încheiat între două părți, numite reasigurat (companie cedentă) și reasigurator, prin care prima parte transferă o parte din riscurile asumate, iar cea de-a doua la acceptă, conform condițiilor contractului de reasigurare încheiat și în schimbul plății unei prime de reasigurare. Reasiguratorul este tot o companie de asigurări, care poate avea ca obiect de activitate fie doar reasigurările, fie asigurările și reasigurările.

 • Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activitații de asigurare și reasigurare
 • Legeaa nr. 32/2000 privind activitatea si supravegherea intermediarilor în asigurari si reasigurari
 • Legea nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor
 • Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • Orice alte acte emise de autoritatea de supraveghere şi reglementare în domeniul asigurărilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) impune societăților de asigurare să fie transparente și să ofere clienților, înainte de încheierea unui contract de asigurare, următoarele:

Informaţii despre Compania de asigurare:  

 • denumirea Asigurătorului şi forma sa juridică;
 • numărul de ordine din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări;
 • adresa sediului social şi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenţiei la care se încheie contractul de asigurare, precum şi numărul de telefon.

Informaţii despre contractul de asigurare: 

 • definirea fiecărui eveniment asigurat şi a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat;
 • excluderile din asigurare;
 • momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
 • modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
 • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
 • modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
 • modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
 • informaţii despre perioada de graţie;
 • procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
 • informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
 • legea aplicabilă contractului de asigurare;
 • existenţa Fondului de Garantare a Asiguraţilor.

Alte informații:

 • modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
 • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
 • informaţii despre situaţiile în care valoarea de răscumpărare a poliţei este zero.

Pentru orice informații, neclarități sau reclamații, este important să ai în primul rând răspunsul Companiei de Asigurări. Poți trimite mesajul tău prin consultantul/agentul de asigurare sau direct către Companie, fie telefonic, fie în scris, însă răspunsul este bine să îl ai în scris.

De asemenea, trebuie să știi că reclamațiile pot fi adresate și către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cea care controlează și reglementează piața de asigurări din România. Apoi, fiecare Companie poate avea autorități similare cu ASF, către care poți scrie direct.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF):

Atât Registrul entităților, cât și o serie de alte informații cu caracter public, informativ sau educativ sunt disponibile gratuit pe site-ul ASF (www.asfromania.ro) sau pe pagina sa Facebook.

Prin depunerea unei petiții (reclamație sau sesizare), ASF poate constata dacă societăţile de asigurare își îndeplinesc obligațiile asumate prin poliță sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare de supraveghere şi control.

Petiţia se poate transmite către ASF astfel:

 • prin telefon:
 • prin servicii poștale,
 • la sediu (prin intermediul registraturii),
 • prin e-mail (office@asfromania.ro) sau
 • prin formularul on-line disponibil pe site-ul asfromania.ro, secțiunea Consumatori/ Protecția Consumatorilor. Formularul va transmite automat un e-mail către departamentul specializat în soluţionarea petiţiilor. La finalizarea verificărilor, veți primi un răspuns în termen de cel mult 30 zile de la depunerea petiției, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cuprinzând modul de soluţionare al reclamaţiei.

La numărul de telefon TELVERDE: 0800 825 627, ASF acordă consultanță de specialitate consumatorilor.

Centrul de Consiliere și Informare în Domeniul Asigurărilor

InfoCons 021 9615 sau reclamatii@protectia-consumatorilor.ro.