Legislație asigurări de viață

  • Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activitații de asigurare și reasigurare
  • Legeaa nr. 32/2000 privind activitatea si supravegherea intermediarilor în asigurari si reasigurari
  • Legea nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților
  • Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor
  • Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
  • Orice alte acte emise de autoritatea de supraveghere şi reglementare în domeniul asigurărilor.