Asigurări de viață

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) impune societăților de asigurare să fie transparente și să furnizeze clienților persoane fizice, înainte de încheierea unui contract de asigurare, documentele care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

 • denumirea asigurătorului şi forma sa juridică;
 • numărul de ordine din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări;
 • adresa sediului social şi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenţiei la care se încheie contractul de asigurare, precum şi numărul de telefon.
 • excluderile din asigurare;
 • momentul începerii şi cel al încAetării contractului de asigurare;
 • modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
 • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
 • modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
 • modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
 • informaţii despre perioada de graţie;
 • procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului 14. clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
 • informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
 • legea aplicabilă contractului de asigurare;
 • existenţa Fondului de Garantare a Asiguraţilor.
 • modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
 • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
 • informaţii despre situaţiile în care valoarea de răscumpărare a poliţei este zero.