Fără categorie, Știri
7 septembrie 2018
Vrei să-ți faci o asigurare de viață, dar nu știi ce reprezintă cu adevărat?

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro.

Ți se pare importantă asigurarea de viață? Vrei să-ți faci o asigurare de viață, dar nu știi ce reprezintă cu adevărat?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) impune societăților de asigurare să fie transparente și să furnizeze clienților persoane fizice, înainte de încheierea unui contract de asigurare, documentele care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

 

Informații despre contractul de asigurăre

  • excluderile din asigurare;
  • momentul începerii şi cel al încAetării contractului de asigurare;
  • modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
  • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
  • modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
No Comment