Știri
10 septembrie 2018
Aderarea la un fond de pensii facultative Pilon III

Pentru aderarea la un fond de pensii facultative Pilon III trebuie să aveţi în vedere următoarele:

 1. Să consultaţi ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către ASF, în cazul în care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.
 2. Să verificaţi dacă agentul de marketing cu care încheiaţi un act individual de aderare  este avizat  de  către  ASF. Să  verificaţi  dacă administratorul este autorizat pentru desfăşurarea activităţii în sistemul de pensii private. Ambele informații se pot verifica gratuit folosind aplicaţia Registre electronice disponibilă pe pagina de internet www.asfromania.ro la secțiunea Supraveghere.
 3. Să verificaţi actul individual de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocat, precum şi datele de contact ale administratorului.
 4. Să verificaţi prospectul schemei de pensii facultative Pilon III, respectiv datele trecute pe actul individual de aderare.
 5. Să citiţi cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii. Să solicitaţi informaţii despre toate acele aspecte care consideraţi că trebuie a fi explicate.
 6. La alegerea unui fond de pensii facultative Pilon III trebuie să ţineţicontdeelementeprecum: comisioaneledeadministrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active aferente investiţiilor, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului.
 7. Să fiţi foarte atenţi la semnarea actului individual de aderare. Prin semnarea actului de aderare persoana eligibilă devine parte la contractul de societate civilă prin care s-a constituit fondul de pensii. Actul individual de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator, cât şi de către agentul de  marketing.

Atenţie! Semnătura reprezintă acordul de a deveni parte la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond  şi cu privire la prospectul schemei de pensii private, precum şi faptul că a fost acceptat conţinutul  acestora.

 1. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare şi se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond, respectiv dumneavoastră.
  Atenţie! Agentul de marketing vă va solicita o copie a actului de identitate, cu semnătura dumneavoastră olografă, copie care se va anexa actului original de aderare.
 1. În sistemul Pilonului III puteţi alege să contribuiți la mai multe fonduri de pensii facultative. Alegerea unui fond de pensii facultative Pilon III nu este condiţionată de participarea la un fond de pensii administrat privat Pilon II.
No Comment