Știri
10 septembrie 2018
Informații necesare despre contractul de asigurare de viață

V-ați gândit și v-ați hotorât să vă faceți o asigurare de viață însă nu știți la ce informații să acordați mai multă atenție?

Iată ce informații trebuie să primiți despre contractul de asigurare: 

Știți ce reprezintă pilonii de pensie?

  • momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
  • modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
  • informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
  • modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
  • modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
  • informaţii despre perioada de graţie;
  • procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
No Comment