iasig

Fără categorie, Știri
22 septembrie 2018
Drepturile participanților la Pilonul II

În sistemul de pensii administrate privat, contribuţiile sunt nominale şi devin proprietatea participantului imediat ce sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii. Citește și: Bacon cu până la 10 aditivi și 4g de sare Drepturile participanților la Pilon II, pe toată durata în care contribuie constau în: informare; transfer  al contravalorii activului personal net […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
22 septembrie 2018
Care sunt principiile de investire prudențială obligatorii?

Principiile de investire prudențială obligatorii pentru administratorul activelor fondurilor de pensie sunt: investirea să se realizeze în interesul participanţilor şi beneficiarilor; investirea să se efectueze într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea investiţiilor; investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzacţionatepe o piaţă reglementată; investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
22 septembrie 2018
Ce este reasigurarea?

Reasigurarea este operațiunea prin care o societate de asigurăritransferă o parte din riscurile pe care le-a preluat prin contractele sale de asigurări către o altă societate (reasigurătorul). Drepturile legale ale deținătorilor de polițe de asigurare (asigurați) nu sunt în niciun fel afectate de reasigurare, întrucât operațiunea nu dă naștere la raporturi juridice între aceștia și reasigurător, asigurătorul rămânând răspunzător […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
21 septembrie 2018
Ce acoperă asigurarea de răspundere civilă?

Asigurarea de răspundere civilă conține un ansamblu variat de acoperiri, cele mai uzitate fiind: Citește și: Cheeseburgerii din restaurantele fast-food au în medie 15 E-uri –   Răspunderea angajatorului; –   Răspunderea producătorului și a contractanților; –   Răspunderea pentru riscuri comerciale și industriale; –   Răspunderea pentru poluarea mediului înconjurător; –   Răspunderea proprietarului și răspunderea chiriașului; –   Răspunderea proprietarilor de magazine; […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
21 septembrie 2018
Care este diferența dintre asigurările interne și cele externe?

În funcție de teritoriul pe care se acordă acoperirea prin asigurare, aceasta poate fi internă sau externă. În cazul asigurărilor interne, părțile contractante domiciliază/sunt înregistrate în aceeași țară, bunurile, persoanele și răspunderea civilă care fac obiectul lor se află pe teritoriul aceleeași țări. Exemple de asigurări interne: asigurări de clădiri, construcții, autovehicule, obiecte de uz casnic, animale, culturi agricole, asigurări […]

No Comment 0
Știri
20 septembrie 2018
Ce este principiul mutualității?

Asigurarea are la bază principiul mutualităţii: fiecare asigurat contribuie cu o sumă (primă de asigurare) la crearea fondului de asigurare din care sunt acoperite daunele suferite (sumă de bani mai mare).

No Comment 0
Știri
20 septembrie 2018
Din ce este constituit comisionul de administrare?

Toate comisioanele si taxele sunt prezentate detaliat în prospectul schemei de pensii pe care administratorul trebuie să îl prezinte participantului, înainte de semnarea adeziunii. Potrivit legii, comisionul de administrare se constituie din: deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 5%, cu condiția ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în unități de fond; […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
19 septembrie 2018
Ce este asigurarea PAD?

Poliţele de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale (PAD) sunt subscrise exclusiv de către societatea de asigurarePool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), autorizată de ASF, fiind încheiate fie direct de către societate, fie prin intermediul societăților de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă (acestea din urmă consittuind rețeaua de distribuție a PAID). Riscurile acoperite prin PAD sunt cutremurele, alunecările de […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
18 septembrie 2018
Știți ce reprezintă prima de asigurare?

Prima de asigurare este suma de bani datorată asigurătoruluide către asigurat/ contractant în schimbul preluării de către acesta a riscurilor evidențiate în contract. Prima de asigurare se calculează conform metodologiei de calcul a asigurătorului aferente fiecărui produs de asigurare. Prima de asigurare = suma asigurată/limita răspunderii x cota de primă

No Comment 0