iasig

Fără categorie, Știri
30 septembrie 2018
Cum se stabilește prima de asigurare?

Prima de asigurare este suma de bani datorată asigurătorului de către asigurat/ contractant în schimbul preluării de către acesta a riscurilor evidențiate în contract. Prima de asigurare se calculează conform metodologiei de calcul a asigurătorului aferente fiecărui produs de asigurare. Prima de asigurare = suma asigurată/limita răspunderii x cota de primă Asigurătorii stabilesc cotele de primă în baza unor calcule actuariale care țin […]

No Comment
Fără categorie, Știri
28 septembrie 2018
Care sunt modalitățile prin care poate fi administrat riscul?

Riscul poate fi administrat într-una dintre următoarele 3 modalități principale: – Riscul este evitat, alegând să nu se participe într-o activitate din cauza riscurilor  posibile (de exemplu, o persoană alege să nu conducă o mașină pentru a nu avea accident); – Prin economisire: sunt economisiți bani pentru eventualitatea unei pierderi viitoare sau pentru cazuri neprevăzute (de exemplu, sunt economisiți bani pentru eventualitatea […]

No Comment
Fără categorie, Știri
27 septembrie 2018
Care sunt principiile despăgubirii?

Despăgubirea reprezintă suma de bani datorată de asigurător asiguratului/beneficiarului asigurării în cazul producerii unui eveniment asigurat. Ea nu poate depăși valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei și nici suma la care s-a făcut asigurarea. Despăgubirea poate fi egală sau mai mică decât paguba și nu poate depăși suma asigurată/limita de răspundere a asigurătorului asumată prin contract, în […]

No Comment
Fără categorie, Știri
26 septembrie 2018
Cum pot fi investite contribuțiile participanților la sistemul de pensii facultative?

Contribuțiile participanților la sistemul de pensii facultative pot fi investite de administrator în: instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituții de credit străine autorizată să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de […]

No Comment
Fără categorie, Știri
25 septembrie 2018
Cum a apărut nevoia de asigurare?

Asigurarea a apărut odată cu apariția societății umane. Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea oamenilor de a se ajuta reciproc în cazul producerii unor daune. Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor evenimente ce s-ar putea produce, acestea reprezentând un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: cutremure, alunecări de teren, inundații, incendii, […]

No Comment
Fără categorie, Știri
25 septembrie 2018
Ce este riscul asigurat?

Riscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, îl obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma asigurată. Este un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care sunt expuse bunurile sau patrimoniul persoanei care are un interes asigurabil în legătură cu acestea, integritatea corporală (inclusiv viața), sănătatea unei persoane ori poate […]

No Comment
Fără categorie, Știri
24 septembrie 2018
Care sunt drepturile și obligațiile voastre atunci când încheiați un contract de asigurare?

Ca asigurat, aveți următoarele drepturi: -dreptul de a modifica contractul (de exemplu, posibilitatea de a schimba numele beneficiarului sau modul de plată al primelor). -dreptul de a solicita încheierea unor clauze suplimentare. Obligațiile asiguratului sunt următoarele: -plata primei de asigurare. -obligația de a informa pe asigurator în privința modificării circumstanțelor care agravează riscul și obligația de intreținere a bunului asigurat în bune condiții, conform legislației […]

No Comment
Fără categorie, Știri
23 septembrie 2018
Asigurarea câinilor periculoşi

Aceasta asigurare este obligatorie pentru persoanele care deţin rase de câini periculoşi. Lipsa asigurării aduce implicit o amenda drastica din partea autorităţilor. Citește și: Tu ce îi dai să mănânce cățelului tău? Poliţa de asigurare în cauza poate fi încheiată de către orice proprietar de câine periculos şi agresiv, cu condiţia ca acesta să deţină […]

No Comment
Fără categorie, Știri
23 septembrie 2018
Știi să calculezi valoarea asigurării de viață de care ai nevoie?

Suma pe care trebuie să o acopere o asigurare de viață depinde de la o persoană la alta, în funcție de circumstanțe. De obicei, trebuie ca următoarele cheltuieli să fie acoperite: Împrumuturile pe care le ai, ca și Titular al poliței, la bănci; Ipoteca pe apartamentul sau casa pe care le-ai cumpărat cu credit; Cheltuielile pentru studiile copiilor; Un venit […]

No Comment
Fără categorie, Știri
23 septembrie 2018
Principalul rol al reasigurătorului

Principalul rol al reasigurătorului este acela de a oferi protecţie asigurătorului direct împotriva uneia sau mai multor daune sau întâmplări rezultate din acelaşi eveniment, care, dacă ar trebui suportate integral de către asigurător, l-ar putea destabiliza financiar sau chiar l-ar putea aduce în stare de insolvență, ceea ce ar însemna practic imposibilitatea de plată a despăgubirilordatorate. Se poate afirma, astfel, […]

No Comment