Fără categorie, Știri
30 septembrie 2018
Cum se stabilește prima de asigurare?

Prima de asigurare este suma de bani datorată asigurătorului de către asigurat/ contractant în schimbul preluării de către acesta a riscurilor evidențiate în contract.

Prima de asigurare se calculează conform metodologiei de calcul a asigurătorului aferente fiecărui produs de asigurare.

Prima de asigurare = suma asigurată/limita răspunderii x cota de primă

Asigurătorii stabilesc cotele de primă în baza unor calcule actuariale care țin cont de istoricul daunalității, diverși indicatori statistici și criterii pentru a estima probabilitatea apariției și severității daunelor pentru o grupă omogenă de riscuri (de exemplu: mortalitate, morbiditate, factorii de risc personali ai persoanei care se asigură, durata asigurării, suma asigurată etc. – în cazul asigurărilor de persoane; frecvența accidentelor, valoarea bunului care face obiectul asigurării, suma asigurată/limitele de răspundere etc. – în cazul asigurărilor generale), determinând astfel practic prima de risc, la care se adaugă, de regulă, cheltuielile de achiziție și administrare a contractelor de asigurare, cheltuielile cu reasigurarea și marja de profit pe care și-o propune asigurătorul.

Prima de asigurare se stabilește în aceeași monedă în care s-a stabilit suma asigurată/limita răspunderii. Prima de asigurare se achită anticipat/integral pentru întreaga perioadă asigurată sau în rate, conform clauzelor contractului de asigurare încheiat. Dacă se convine ca prima de asigurare să fie platită în rate, prima rată se achită la încheierea contractului de asigurare, iar următoarele rate se achită în cuantumul și până la datele scadente menționate în contractul de asigurare.

No Comment