Fără categorie, Știri
23 septembrie 2018
Principalul rol al reasigurătorului

Principalul rol al reasigurătorului este acela de a oferi protecţie asigurătorului direct împotriva uneia sau mai multor daune sau întâmplări rezultate din acelaşi eveniment, care, dacă ar trebui suportate integral de către asigurător, l-ar putea destabiliza financiar sau chiar l-ar putea aduce în stare de insolvență, ceea ce ar însemna practic imposibilitatea de plată a despăgubirilordatorate. Se poate afirma, astfel, că reasigurarea este tototdată și o formă de protecție indirectă pentru contractanții asigurătorului direct.

No Comment