Fără categorie, Știri
8 septembrie 2018
Care este cazul în care nu veți fi despăgubit de compania de asigurări?

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro.

Compania de asigurări  poate fi exonerată de răspundere în cazul unui eveniment de forță majoră. Iată definiția acestui termen:

Termenul de forță majoră se referă la un eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil, inevitabil, neașteptat și independent  de voința părților, invocat de una din părți, dovedit cu documente emise de autorități publice competente, care a împiedicat una din părți să își îndeplinească obligațiile contractuale, deși a depus toate eforturile necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor respective. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, dacă fac dovada că acestea s-au datorat unui caz de forță majoră.

No Comment