Fără categorie

Fără categorie, Știri
9 septembrie 2018
De ce ai nevoie de o asigurare de viață?

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro.

No Comment 0
Fără categorie, Știri
8 septembrie 2018
Care este cazul în care nu veți fi despăgubit de compania de asigurări?

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro. Compania de asigurări  poate fi exonerată de răspundere în cazul unui eveniment de forță majoră. Iată definiția acestui termen: Termenul de forță majoră se referă la un eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil, inevitabil, neașteptat și independent  de voința părților, invocat de una din părți, dovedit cu documente emise de autorități publice competente, care a […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
8 septembrie 2018
Beneficiile sistemului de pensii facultative Pilon III

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro. Probabil unii dintre voi v-ați gândit la o pensie privată, însă nu cunoșteți toate beneficiile acestui sistem.

No Comment 0
Fără categorie, Știri
7 septembrie 2018
Avantajele pilonului III de pensii – Mai mulți bani când ieși la pensie?

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro. Dacă optați să contribuiți la pilonul III de pensii, avantajele dumneavoastră sunt următoarele: primiți mai mulţi bani când ieşiți la pensie; nu plătiți impozit pentru contribuţie dacă aceasta este mai mică decât echivalentul a 400 euro/an angajator/angajat; suma cu care contribuiți se deduce din baza de calcul a impozitului pe venit […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
7 septembrie 2018
Știți ce reprezintă pilonii de pensie?

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro. Probabil ați citit în ultima vreme știri legate de pilonul II de pensii. Însă știți ce însemna acesta? Pilonul I reprezintă sistemul public de pensii.

No Comment 0
Fără categorie, Știri
7 septembrie 2018
Vrei să-ți faci o asigurare de viață, dar nu știi ce reprezintă cu adevărat?

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro. Ți se pare importantă asigurarea de viață? Vrei să-ți faci o asigurare de viață, dar nu știi ce reprezintă cu adevărat? Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) impune societăților de asigurare să fie transparente și să furnizeze clienților persoane fizice, înainte de încheierea unui contract de asigurare, documentele care trebuie să cuprindă […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
6 septembrie 2018
Cuvinte de neînțeles? Asigurări periculoase? Înțelegem ce semnăm?

Pentru mai multe detalii, accesați pensiiprivate.infocons.ro. Asigurările pot prezenta cuvinte de neînțeles, clauze periculoase, iar de multe ori ne putem găsi în fața unor termeni specifici al căror înțeles nu îl cuprindem pe deplin. De exemplu, asigurarea Unit-Linked: – Asigurarea Unit-Linked = contractul de asigurare care pe lângă protecția asiguratului oferă și posibilități investiționale pe termen mediu și lung. Asiguratul are dreptul […]

No Comment 0