Fără categorie

Fără categorie, Știri
23 septembrie 2018
Asigurarea câinilor periculoşi

Aceasta asigurare este obligatorie pentru persoanele care deţin rase de câini periculoşi. Lipsa asigurării aduce implicit o amenda drastica din partea autorităţilor. Citește și: Tu ce îi dai să mănânce cățelului tău? Poliţa de asigurare în cauza poate fi încheiată de către orice proprietar de câine periculos şi agresiv, cu condiţia ca acesta să deţină […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
23 septembrie 2018
Știi să calculezi valoarea asigurării de viață de care ai nevoie?

Suma pe care trebuie să o acopere o asigurare de viață depinde de la o persoană la alta, în funcție de circumstanțe. De obicei, trebuie ca următoarele cheltuieli să fie acoperite: Împrumuturile pe care le ai, ca și Titular al poliței, la bănci; Ipoteca pe apartamentul sau casa pe care le-ai cumpărat cu credit; Cheltuielile pentru studiile copiilor; Un venit […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
23 septembrie 2018
Principalul rol al reasigurătorului

Principalul rol al reasigurătorului este acela de a oferi protecţie asigurătorului direct împotriva uneia sau mai multor daune sau întâmplări rezultate din acelaşi eveniment, care, dacă ar trebui suportate integral de către asigurător, l-ar putea destabiliza financiar sau chiar l-ar putea aduce în stare de insolvență, ceea ce ar însemna practic imposibilitatea de plată a despăgubirilordatorate. Se poate afirma, astfel, […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
22 septembrie 2018
Drepturile participanților la Pilonul II

În sistemul de pensii administrate privat, contribuţiile sunt nominale şi devin proprietatea participantului imediat ce sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii. Citește și: Bacon cu până la 10 aditivi și 4g de sare Drepturile participanților la Pilon II, pe toată durata în care contribuie constau în: informare; transfer  al contravalorii activului personal net […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
22 septembrie 2018
Care sunt principiile de investire prudențială obligatorii?

Principiile de investire prudențială obligatorii pentru administratorul activelor fondurilor de pensie sunt: investirea să se realizeze în interesul participanţilor şi beneficiarilor; investirea să se efectueze într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea investiţiilor; investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzacţionatepe o piaţă reglementată; investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
22 septembrie 2018
Ce este reasigurarea?

Reasigurarea este operațiunea prin care o societate de asigurăritransferă o parte din riscurile pe care le-a preluat prin contractele sale de asigurări către o altă societate (reasigurătorul). Drepturile legale ale deținătorilor de polițe de asigurare (asigurați) nu sunt în niciun fel afectate de reasigurare, întrucât operațiunea nu dă naștere la raporturi juridice între aceștia și reasigurător, asigurătorul rămânând răspunzător […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
21 septembrie 2018
Ce acoperă asigurarea de răspundere civilă?

Asigurarea de răspundere civilă conține un ansamblu variat de acoperiri, cele mai uzitate fiind: Citește și: Cheeseburgerii din restaurantele fast-food au în medie 15 E-uri –   Răspunderea angajatorului; –   Răspunderea producătorului și a contractanților; –   Răspunderea pentru riscuri comerciale și industriale; –   Răspunderea pentru poluarea mediului înconjurător; –   Răspunderea proprietarului și răspunderea chiriașului; –   Răspunderea proprietarilor de magazine; […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
21 septembrie 2018
Care este diferența dintre asigurările interne și cele externe?

În funcție de teritoriul pe care se acordă acoperirea prin asigurare, aceasta poate fi internă sau externă. În cazul asigurărilor interne, părțile contractante domiciliază/sunt înregistrate în aceeași țară, bunurile, persoanele și răspunderea civilă care fac obiectul lor se află pe teritoriul aceleeași țări. Exemple de asigurări interne: asigurări de clădiri, construcții, autovehicule, obiecte de uz casnic, animale, culturi agricole, asigurări […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
19 septembrie 2018
Ce este asigurarea PAD?

Poliţele de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale (PAD) sunt subscrise exclusiv de către societatea de asigurarePool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), autorizată de ASF, fiind încheiate fie direct de către societate, fie prin intermediul societăților de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă (acestea din urmă consittuind rețeaua de distribuție a PAID). Riscurile acoperite prin PAD sunt cutremurele, alunecările de […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
18 septembrie 2018
Știți ce reprezintă prima de asigurare?

Prima de asigurare este suma de bani datorată asigurătoruluide către asigurat/ contractant în schimbul preluării de către acesta a riscurilor evidențiate în contract. Prima de asigurare se calculează conform metodologiei de calcul a asigurătorului aferente fiecărui produs de asigurare. Prima de asigurare = suma asigurată/limita răspunderii x cota de primă

No Comment 0